Projekt Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakończony
logo
1 września 2023

Gmina Głogów zakończyła realizację pilotażowego projektu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu. Projekt realizowany był w okresie 25.10.2022 r.- 24.08.2023 r. Na realizację projektu, po zawarciu aneksu, otrzymaliśmy 34.094,90 zł. Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00