Program „Czyste Powietrze”
30 listopada 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie obsługuje Program „Czyste Powietrze”, w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Z Programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może złożyć wniosek Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca, albo                                                             

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1) poprzednim roku kalendarzowym poprzedzający rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia;

3) w gospodarstwie rolnym przeciętny miesięczny dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa jego lub członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

Wniosek Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można złożyć:

-w Biurze Obsługi Mieszkańców Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów w godzinach pracy Urzędu Gminy Głogów,

lub drogą elektroniczną – wypełniony wniosek jako załącznik zapisany w pliku pdf na adres: [email protected]

Do wniosku należy dołączyć kserokopię uzyskanego dochodu.

Wydanie zaświadczenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenie będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 w Głogowie.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00