Prace związane z usuwaniem szkodliwego azbestu.
11 września 2019

W roku bieżącym, z 15 obiektów na terenie Gminy Głogów zostanie usunięty azbest i wyroby zawierające azbest. Prace polegające na demontażu, odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych realizuje firma ŁGW REMBUD Agnieszka Dziąg z siedzibą w Łodzi. Wykonawca zadania został wybrany po przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia publicznego.

Gmina Głogów ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z przyjętym programem na realizację ww. zadania, Gmina otrzyma dotację w wysokości 16.965,20 zł.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Głogów, ale przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00