Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dn. 24.05.2019 r.
24 maja 2019
POSTANOWIENIE NR …/2019
Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Głogów

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Legnicypostanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Głogów, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Barbara Wołoszka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Serby

 § 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1.

Katarzyna Magdalena Ciciła, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Bytnik

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Legnicy

Artur Waluk

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00