„Porażenia prądem elektrycznym”
22 listopada 2019


W 2019r., na terenie województwa dolnośląskiego, odnotowano 2 wypadki śmiertelne w rolnictwie, które nastąpiły wskutek działania wysokiego napięcia elektrycznego. Jedną z przyczyn wypadków jest zły stan techniczny instalacji elektrycznej i trudniejsze warunki jej eksploatacji (wilgotność, kontakt z korodującymi czynnikami chemicznymi itp.)
Obory, chlewnie, kurniki, pieczarkarnie, szklarnie – to często pomieszczenia ciasne i wilgotne, o mokrej, przewodzącej prąd podłodze (np.: betonowej), z odsłoniętymi elementami metalowych konstrukcji i instalacji. Zagrożenie potęguje rodzaj stosowanego zabezpieczenia, jakim najczęściej jest bezpiecznik topikowy, tzw. korek. Obecność wilgoci, amoniaku lub siarkowodoru w powietrzu szkodliwie oddziałuje na izolacje instalacji oraz przyspiesza korozję styków i przewodów elektrycznych. W efekcie często dochodzi do „przepalania się” bezpieczników.
Jeżeli chcemy bezpiecznie eksploatować instalacje i urządzenia elektryczne należy zastosować się do kilku zasad:
• Nie dotykać mokrymi lub skaleczonymi dłońmi części urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Każdorazowo przed użyciem elektronarzędzi sprawdzić stan ich obudowy, izolacji przewodów zasilających, wtyczek i gniazd wtykowych
• Podczas prac z użyciem elektronarzędzi unikać klękania na przewodzącym podłożu (ziemi, betonie)
• Nie opierać się o uziemione metalowe przedmioty
• Nie dotykać jednocześnie jedna ręką urządzeń elektrycznych, a drugą –uziemionych przedmiotów i konstrukcji
• Unikać podłączania maszyn i urządzeń do zasilania za pośrednictwem przedłużaczy leżących na ziemi, zwłaszcza na drogach komunikacyjnych – łatwo wtedy o uszkodzenie izolacji przewodów zasilających.

Pamiętajmy także o dzieciach. Nie pozwalajmy im przebywać w pobliżu urządzeń pod napięciem. Nie dopuszczajmy aby wspinały się na słupy elektryczne a gniazda wtyczkowe, z których nie korzystamy, zaślepmy odpowiednimi zatyczkami.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby zapobiegania porażeniu prądem elektrycznym a także zasady BHP w gospodarstwach rolnych.

Ponadto zachęcamy do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bezpieczeństwa w rolnictwie.

Specjalista Alicja Fic
PT KRUS Polkowice
Materiały źródłowe – broszury prewencyjne

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00