Podsumowanie roku 2023
29 grudnia 2023

Koniec roku to zawsze czas podsumowań, refleksji nad tym co minęło i nad tym co nas czeka w Nowym Roku. Jest to również czas oceny tego, co udało się zrealizować w mijających dwunastu miesiącach.

Mijający rok to, przede wszystkim kilkanaście inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie gminy Głogów. Realizacja inwestycji drogowych była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania głównie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przebudowaliśmy drogi m.in. w miejscowościach: Borek, Grodziec Mały, Klucze, Ruszowice, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia.

W 2023 r. zakończyła się budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Przedmościu i Bytniku oraz budowa nowych przepompowni ścieków w miejscowościach Ruszowice i Serby.

Zakończyliśmy ogromne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców oraz strażaków z naszych jednostek OSP, a polegające na budowie remizy OSP Serby, rozbudowie remizy OSP Szczyglice i budowie stanowisk garażowych dla OSP Ruszowice. Na ukończeniu jest budowa remizy OSP Przedmoście. Zakończyły się również inwestycje w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – oddano do użytku szatnię sportową wraz z boiskiem w Borku oraz Serbach.

Oprócz tak licznych inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawą wizerunku Gminy Głogów, w bieżącym roku realizowaliśmy również inwestycje na płaszczyźnie komunalnej i oświatowej. Wybudowaliśmy świetlicę wiejską w Turowie, a świetlica wiejska w Borku została wyremontowana. Dzięki dofinansowaniu z programu Dostępna Szkoła, w Szkole Podstawowej w Przedmościu i w Wilkowie zostały zamontowane windy, wyremontowano pomieszczenia sanitarne, doposażono sale dydaktyczne oraz dostosowano obiekty dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W Zaborni wybudowano nowe oświetlenie drogowe, a na budynkach SP Serby, Przedmoście i ZGK Serby zamontowano panele fotowoltaiczne. Natomiast w sali gimnastycznej SP Serby i Przedmoście oraz na boisku Orlik w Serbach wymieniono oświetlenie na ledowe.

Pomimo tak ogromnej ilości zrealizowanych w 2023 roku inwestycji, w dalszym ciągu mamy mnóstwo planów i zamierzeń na przyszłość. Już dziś przygotowujemy się do kolejnego – 2024 roku. Tworzymy niezbędne dokumentacje projektowo-kosztorysowe, planujemy i staramy się nieustannie o kolejne środki zewnętrzne, aby jeszcze bardziej rozwijać dla Was naszą gminną przestrzeń.

Życzymy sobie i Państwu, aby Nadchodzący Nowy Rok był równie owocny jak mijający

Zapraszamy do lektury.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00