Podsumowanie programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji
podsumowanie grantu
19 kwietnia 2023

W dniu 18 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Polkowice odbyła się konferencja podsumowująca program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Projekt polegał na udzielaniu przez lidera projektu (gminę Polkowice) grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wsparcie można było otrzymać do 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 35 tys. zł.

Grantobiorcami były osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Partnerami gminy Polkowice w projekcie były samorządy: Gmina Głogów, Miasto Głogów, Gmina Przemków, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotla, Gmina Radwanice oraz Gmina Żukowce.

 

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00