Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie oraz roboty budowlane w siedzibie biblioteki gminnej w Serbach
12 stycznia 2024

W dniu 11 stycznia br. Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny podpisał umowy z firmą Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” oraz dla zadania: „Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach”.

Programy będą określały wymagania zamawiającego w odniesieniu do projektów i wykonania robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z wymogami formalnymi obejmować będą opis zadania budowlanego, w którym podane będą przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne oraz posłużą do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

W ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Gmina Głogów pozyskała 6 000 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizację remizy OSP wraz zagospodarowaniem terenu w Wilkowie oraz 1 000 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Głogów. W ramach tych środków prowadzone będą m.in. roboty budowlane przy siedzibie biblioteki gminnej w Serbach – 500.000,00 zł.

Planowane inwestycje, w ramach otrzymanego wsparcia finansowego, przyczynią się przede wszystkim do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00