Petycja do Wójta w sprawie montażu oświetlenia ul. Widokowej i Jutrzenki w Szczyglicach
29 sierpnia 2022
  1. Data złożenia petycji: 12.08.2022 r.
  2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Brak zgody na udostępnienia danych.
  3. Zasięganie opinii – brak.
  4. Przewidywany termin załatwienia petycji – 12.11.2022 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.
  5. Sposób załatwienia petycji – w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00