Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany źródła ciepła dokonanego w 2023 r.
18 stycznia 2024

Wymieniłeś w 2023 r. kocioł pozaklasowy na źródło ciepła spełniające obowiązujące normy – przekaż informacje do urzędu gminy.

Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych osoby fizyczne, które dokonały wymiany w 2023 r. nieefektywnego źródła ciepła (pozaklasowego kotła) na źródło ciepła spełniające normy obowiązującego prawa, są zobowiązane do przekazania informacji o wymianie do właściwego organu gminy.

W celu realizacji powyższego zobowiązania należy wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i zostawić go w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 lub dostarczyć do urzędu za pośrednictwem:

Zgłoszenie wymiany źródła ciepła:

Pamiętaj również o aktualizacji deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła.

Więcej informacji znajdziesz w linku: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00