STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
29 sierpnia 2019

UWAGA UCZNIOWIE!

UWAGA RODZICE!

ZMIANY W STYPENDIACH ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE!

28 listopada 2019 roku Rada Gminy Głogów przyjęła uchwały dotyczące zmiany „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z Gminy Głogów.

Co należy zrobić, aby otrzymać jednorazowe stypendium za rok szkolny 2019/2020?

1. Uczeń musi ukończyć klasę od IV do VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach/ Szkołę Podstawową w Wilkowie/ Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmościu;

2. Uczeń musi uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 lub

3. zdobyć I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub zostać laureatem  konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskać średnią ocen co najmniej 4,5;

4. W terminie do 31 lipca 2020 roku należy złożyć wniosek ze wskazaniem średniej ocen potwierdzoną przez Dyrektora szkoły oraz opinią Rady Pedagogicznej (kserokopia świadectwa tylko na żądanie Urzędu Gminy);

5. Wnioski mogą składać: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, rodzic/ opiekun prawny ucznia ( nie sam uczeń!);

6.  Uczeń nie musi być mieszkańcem Gminy Głogów.  Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora ds. Oświaty Urzędu Gminy Głogów- pod nr telefonu 76 836 55 69 (pok. 316) lub drogą elektroniczną: [email protected]