PLACÓWKI OŚWIATOWE PODLEGŁE GMINIE GŁOGÓW
29 sierpnia 2019

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu

ul. Szkolna 3, 67-210 Głogów

[email protected]

tel. (76) 831-76-37

dyrektor: Elżbieta Smorczewska

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serbach

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach

Publiczne Przedszkole w Serbach

ul. Ogrodowa 18, 67-200 Głogów

[email protected]

tel. (76) 833-13-13, fax (76) 833-12-12
dyrektor: Agnieszka Rajchel

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

ul. Głogowska 5a, 67-200 Głogów

tel. 76 833 16 70

www.spwilkow.szkolnastrona.pl

[email protected]

dyrektor: Beata Sawicka