OSTATNI MOMENT NA ZAWALCZENIE O STYPENDIUM WÓJTA GMINY GŁOGÓW!
stypendia
11 maja 2022

Drodzy uczniowie! To już ostatni moment na poprawę ocen końcowych i zawalczenie o stypendium Wójta Gminy Głogów!

 

Kto ma szansę na  stypendium?

  • uczeń, który kończy klasę od IV do VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach/ Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wilkowie/ Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmościu;
  • uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,75 lub
  • zdobył  I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub został laureatem  konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

  • w terminie do 31 lipca 2022 roku należy złożyć wniosek ze wskazaniem średniej ocen potwierdzoną przez Dyrektora szkoły oraz opinią Rady Pedagogicznej (kserokopia świadectwa nie jest wymagana- tylko na żądanie Urzędu Gminy);
  • wnioski mogą składać: rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy;
  • wnioski trzeba złożyć w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 – w sekretariacie bądź pokoju nr 316;
  • sam uczeń nie może być wnioskodawcą;
  • uczeń nie musi być mieszkańcem Gminy Głogów.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00