Ogłaszamy konkurs na najładniejszy ogródek
19 czerwca 2019

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu „Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Głogów w 2019 r.”

 


1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Głogów

2. Cel konkursu:

– Poprawa estetyki obszarów wiejskich poprzez zachętę do dbałości o wygląd ogrodów,
– Wyróżnienie efektownie zagospodarowanych ogrodów,
– Aktywizacja środowiska wiejskiego,
– Popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania ogrodów.

3. Regulamin konkursu:
– Uczestnikami konkursu mogą być stali mieszkańcy Gminy Głogów z wyjątkiem radnych, członków komisji konkursowej i pracowników Urzędu Gminy,
Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć ogródka przydomowego i przekazanie praw autorskich ww. zdjęć na rzecz organizatora konkursu,
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych” stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu i złożyć go osobiście do dnia 10 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Głogów lub drogą mailową (podpisane dokumenty w formie skanów) na adres [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko właściciela ogródka przydomowego, dokładny adres i podpis osoby zgłaszającej do udziału w konkursie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny ogrodów dokona powołana Komisja Konkursowa,
– Komisja dokona oględzin ogrodu w terenie. O wizycie Komisji konkursowej właściciele zgłoszonych do konkursu ogródków zostaną powiadomieni na minimum 2 dni przed jej datą.

5. Kryteria oceny:
– Dobór roślin – 0-5 pkt,
– Trawniki i ich utrzymanie – 0-5 pkt,
– Estetyka i stan techniczny ogrodzenia – 0-5 pkt,
– Ciekawe rozwiązanie zagospodarowania – 0-5 pkt,
– Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej – 0-5 pkt,
– Ogólne wrażenie estetyczne – 0-5 pkt.

6. Nagrody:
Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce – 700,00 zł,
II miejsce – 500,00 zł,
III miejsce -300,00 zł,
oraz pamiątkowe dyplomy.

7. Harmonogram konkursu:
– 19.06.2019 r.- ogłoszenie konkursu,
– Od 19.06- 10.07.2019- przyjmowanie zgłoszeń,
– Od 15.07.2019 do 09.08.2019 r.- ocena uczestników konkursu,
– Do 16.08.2019 r.- ogłoszenie wyników,
– Po 16.08.2019 r.- wręczenie nagród.

Życzymy wszystkim miłych wrażeń, których powinna dostarczyć praca przy upiększaniu przydomowych ogródków.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00