Obwieszenie nr PIN.6733.8.2020
27 maja 2020

Obwieszenie nr PIN.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na “remoncie mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów – budowa i rozbiórka tymczasowej drogi objazdowej na czas prowadzenia robót związanych z remontem mostu na działkach o nr ewid. gruntu 631, 182, 184, 185, 180/1 i 190/2, obręb Serby, gmina Głogów”.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00