Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów nr PIN.6733.3.2023-3 z dnia 13.04.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznych WN wraz z światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb „Farmy Fotowoltaicznej Serby” na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 488/2, 541, 489, 540/4, 130, 133, 147, 188/1, 190, 61/5, 61/4, 59, 82, 382 i 97/5, obręb Grodziec Mały oraz 2, 6, 7, 48, 47/4, 47/3, 637, 666/4 i 655/16, obręb Serby, gmina Głogów.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00