Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów nr PIN.6733.19.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : ‘’rozbiórce linii napowietrznej 110 kV S-451 na odcinku od słupa nr 15 do GPZ Brzegowa oraz budowie nowego odcinka linii w miejscu zdemontowanego na działkach o nr ewid. gruntu 487, 486, 481, 488, 394/1, 539, 426, 428, 430/1, 425, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 406, 340, 341, 342, 343, 455/1, 455/2, 362/2, 362/1, 367/1, 456, 458, 457/1, 459/1 i 463, obręb Grodziec Mały, gmina Głogów”.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00