Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów nr PIN.6733.17.2020-3 z dnia 16.11.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. gruntu 36/2, 36/8, 38/2, 267, 596/1, 560/1, 219/3, 222, 225 i 226, obręb Przedmoście, gmina Głogów.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00