Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów nr PIN.6733.10.2021-3 z dnia 11.05.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowymi dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych na dz. o nr ewid. gruntu 450/9, 450/25, 671/2, 463, 464/7, 464/23, 464/6, 464/9, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13, 464/14, 464/15, 464/16, 464/17, 464/18, 464/19, 464/20, 464/21 i 464/22, obręb Wilków, gmina Głogów.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00