Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów dotyczące wydania decyzji nr PIN.6733.2.2021 z dnia 05.05.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej – likwidacja sieci napowietrznej i budowa kablowej, zmiana lokalizacji słupa wraz z likwidacją przyłącza napowietrznego i budową kablowego – usunięcie kolizji na dz. nr ewid. gruntu 91/2, 91/5 i 329, obręb Borek-Zabornia, gmina Głogów.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00