Szczyglice
30 sierpnia 2019

Pierwsza wzmianka o Szczyglicach pochodzi z 1345 r.Wieś Szczyglice jest malowniczo położona wśród Wzgórz Dalkowskich w południowo-wschodniej części gminy Głogów. Liczy 146 mieszkańców. Przez Szczyglice biegnie droga łącząca Turów i Kwielice z miastem Głogów od strony osiedla Piastów Śląskich.Szczyglice posiadają zabytkową kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, zbudowaną na początku XIX wieku w stylu neogotyckim. We wsi znajdują się także kapliczki przydrożne.Wieś Szczyglice to miejscowość rolnicza. Piękne krajobrazy i mnóstwo zieleni sprawiają, że wieś traktowana jest przez mieszkańców jako enklawa spokoju. Dominują przed wszystkim zabudowania zagrodowe, z podwórzami i przydomowymi ogródkami, oraz domy jednorodzinne. Sporo budynków powstało jeszcze w czasach przedwojennych. W centrum wsi znajduje się plac zabaw dla dzieci. Miejscowość posiada nową świetlicę wiejską z remizą OSPW Szczyglicach bardzo prężnie i aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1954 roku. Z okazji 50-lecia szczyglickiej OSP został postawiony pamiątkowy pomnik. Sołtysem wsi jest Gabriela Biernacka, zaś w Radzie Gminy Głogów wieś reprezentuje Małgorzata Sadowska.