Stare Serby
30 sierpnia 2019

Pierwsza wzmianka o Starych Serbach pochodzi z 1309 r.W Starych Serbach Prusacy utworzyli w 1870 roku obóz jeniecki dla Francuzów wziętych do niewoli podczas wojny w latach 1870-1871. Szacuje się, że przed II wojną światową w Starych Serbach mieszkało ponad 430 mieszkańców.Wieś leży blisko drogi krajowej Głogów – Poznań, na prawym brzegu rzeki Odry.Stare Serby posiadają trzy zabytkowe kapliczki i krzyż z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi działają zakłady produkcyjne. W 2008 r. wieś została skanalizowana.Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska, przy której znajduje się plac zabaw. Sołtysem wsi jest Katarzyna Lalak, zaś radną reprezentującą miejscowość jest Agnieszka Piękoś.