Serby
30 sierpnia 2019

Miejscowość Serby jest największą wsią gminy Głogów, położoną na prawym brzegu Odry, wzdłuż drogi krajowej nr 12, z tendencją rozbudowy w kierunkach wschodnim i zachodnim oraz północno-zachodnim. Tendencje wynikają z bardzo intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego.Wieś Serby jest w całości skanalizowana i zwodociągowana. W miejscowości działają liczne hurtownie, zakłady przemysłowe i inne ośrodki działalności gospodarczej. O edukację najmłodszych mieszkańców Serbów i okolic dbają Przedszkole Publiczne i Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, przy którym znajduje się nowoczesny kompleks boisk „Orlik” oraz nowo powstały plac zabaw.Rozwój budownictwa i połączona z nim tendencja wzrostu liczby mieszkańców wskazują kierunek inwestycji gminnych – zapewnienie dobrego poziomu infrastruktury, a także rozbudowę szkół i obiektów sportowych.Miejscowość posiada salę wiejską, na której urządzane są okazjonalne zabawy, spotkania mieszkańców oraz festyny i inne uroczystości. Przy świetlicy wiejskiej znajduje się plac zabaw dla dzieci. Obiektami kultu religijnego są kościół, cmen-tarz gminny i kapliczki przydrożne.We wsi Serby prężnie funkcjonuje sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej, zrzeszająca ponad 60 osób w trzech grupach wiekowych, należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa i odnosząca sukcesy na zawodach pożarniczych różnych szczebli.Od wielu lat działa zespół ludowy Serbowiacy. O sportowe sukcesy na ligowych arenach toczy boje Ludowy Zespół Sportowy Zawisza Serby, rozgrywający mecze na boisku przy ul. Wałowej. Miejscowość Serby reprezentują w Radzie Gminy Głogów Jerzy Borciuch, Ireneusz Czyczyk, Krystyna Szwiergiel, Dawid Urzada. Sołtysem wsi Serby jest Marut Tadeusz; .