Ruszowice
30 sierpnia 2019

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1290 r. W czasie walk o Głogów Ruszowice często służyły za kwaterę dowództwa. Tak było m.in. podczas wojny 30-letniej, gdzie kwaterę miał książę Wallenstein. Arcyksiążę Leopold Wilhelm, przybyły 4 sierpnia 1642 r. pod Głogów z silną armią cesarską, aby wydrzeć Szwedom twierdzę, urządził kwaterę w Ruszowicach. W 1631 w Ruszowicach w wyniku zarazy zmarły niemal wszystkie rodziny. Pozostało tylko 7 małżeństw. W 1741 r. podczas walk o Śląsk dowództwo wojsk pruskich miało swoją kwaterę główną w Ruszowicach. W kwaterze w Ruszowicach podczas oblężenia Głogowa przebywał także król Prus Fryderyk II. W 1881 r. założono w Ruszowicach nowy cmentarz. Szkoła ewangelicka została wybudowana w 1882 r., a cztery lata później powstał dom szkolny. Dn. 7 czerwca 1905 r. na wysokości Jerzmanowej nastąpiło oberwanie chmury, które spowodowało w Jaczowie i Ruszowicach duże spustoszenia. Aby podobnym katastrofom zapobiec w przyszłości, uregulowano w następnych latach rzeczkę płynącą przez Ruszowice. Ruszowice są sołectwem położonym w południowo-wschodniej części gminy. Ruszowice posiadają dogodne warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Przy większości zabudowań znajdują się piękne ogródki obsadzone iglakami, kwiatami i trawą. We wsi zachował się liczny drzewostan dużych drzew liściastych. Ruszowice rozwijają się pod względem zabudowy i powstawania nowych miejsc pracy. We wsi znajduje się wiele zakładów drobnej wytwórczości i handlu, liczne punkty działalności gospodarczej (m.in. sklepy ogólnobudowlane, warsztaty lakiernicze, zakłady mechaniki pojazdowej, stolarnie, zakłady transportu drogowego, hurtownie itp.). Na terenie miejscowości położone są również sieciowe sklepy wielkopowierzchniowe: Carrefour, Castorama, Media Markt, Family Point oraz galeria Glogovia. Ruszowice to miejscowość skanalizowana. Mieszkańcy wsi chętnie korzystają z świetlicy wiejskiej oraz sąsiadującego z nią terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw. We wsi działa także Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ludowy Zespół Sportowy Mieszko Ruszowice, rozgrywający mecze na zagospodarowanym boisku sportowym. W miejscowości działają stowarzyszenia i punkt przedszkolny. Sołtysem wsi jest Agnieszka Krupa. Radnymi reprezentującymi miejscowość Ruszowice są Sylwester Barnaś, Ewa Ładziak i Agnieszka Krupa.