Przedmoście
30 sierpnia 2019

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1290 r. (Przedemost). Wieś Przedmoście położona jest na Równinie Grębocickiej, na trasie Głogów – Rudna. Główną ulicą wsi jest ulica Długa. Dumą wsi jest nowoczesny Zespół Szkół im. Jana Pawła II. W 2008 r. zakończono budowę dużej, nowoczesnej sali gimnastycznej z dodatkowymi salami dydaktycznymi. W Przedmościu znajdują się sklepy, młyn oraz kilka zakładów przemysłowych, zajmujących się głównie naprawami i transportem. Mieszkańcy wsi są bardzo aktywni, biorą udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych.W Przedmościu działa Ludowy Zespół Sportowy Sparta, gromadzący piłkarzy w trzech grupach wiekowych: trampkarze, juniorzy, seniorzy. Od wielu lat działa Ochotnicza Straż Pożarna. Imponująca liczba kobiet działa w Kole Gospodyń Wiejskich. Dumą wsi jest zespół Przedmościanki, występujący na licznych gminnych i powiatowych imprezach i uroczystościach. W Przedmościu ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Kultury, prowadzący bardzo aktywną działalność.We wsi znajduje się barokowa kaplica – dzwonnica p.w. Chrystusa Króla. Pochodzi ona z 1698 r. i jest murowaną budowlą z cegły, na rzucie ośmioboku. W dolnej części przylega do niej cylindryczna klatka schodowa. Pomieszczenie w przyziemiu nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. Budowla zwieńczona jest ośmiobocznym hełmem z latarnią. Inskrypcja na wieży głosi: „W roku 1689 zbudowano ten obiekt na mój własny koszt za zezwoleniem mojego miłościwego pana, ku chwale Boga i zwierzchnictwa i na wieczna pamiątkę o mnie, Heinrich(u) Hoffmann, obecnym sołtysie dziedzicznym i sądowym”. Przy wjeździe do wsi od strony boiska stoją dwa krzyże pamięci (pokutne). Na ich temat stare kroniki podają: „W czasach wojny trzydziestoletniej zakłuli się tutaj dwaj oficerowie”. Inna opowieść mówi, że w tym miejscu żywot zakończyli w bójce dwaj uczniowie rzemieślniczy.Wieś w czasie wojen napoleońskich została doszczętnie spalona. Szczegółową, pięknie opracowaną, okraszoną licznymi zdjęciami historię wsi można znaleźć na stronie internetowej www.priedemost.de. Sołtysem wsi jest Małgorzata Pinkowska, a radnymi Zbigniew Gruchała i Robert Rudowicz.