Klucze
30 sierpnia 2019

Pierwsza wzmianka o Kluczach pochodzi z 1310 r. (Clus). Miejscowość Klucze położona jest we wschodniej części gminy Głogów. Jest to typowa wieś rolnicza. Przez wieś przebiega główna asfaltowa droga, będąca pod zarządem gminy Głogów. Wieś Klucze jest wsią ładną i zadbaną, położoną z dala od ruchliwej trasy Głogów – Leszno. Wzdłuż drogi biegnącej przez miejscowość ciągną się szerokie trawniki. Większość budynków jest odnowiona, a koło gospodarstw znajdują się zadbane ogródki warzywno-kwiatowe. Klucze są wsią z przyszłością rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Drogi dojazdowe do pól utrzymane są w dobrym stanie, choć wymagają regularnych napraw i dbałości. Miejscowość jest skanalizowana. Na terenie Kluczy znajdują się ogródki działkowe „Stokrotka”. Z obiektów kultu religijnego należy wymienić cmentarz, na którym znajduje się kaplica, a także krzyż przydrożny i dwie kapliczki, o które dbają mieszkańcy. W centrum wsi znajduje się ogrodzony krzyż betonowy z 1930 roku, poświęcony w 1946 r. przez ówczesnego proboszcza z Zamysłowa. Na placu przy rozwidleniu dróg powstało minicentrum sportowe z boiskiem do koszykówki oraz placem przeznaczonym do grillowania. We wsi znajduje się także zbiornik przeciwpożarowy. Mieszkańcy wsi są zintegrowani i bardzo aktywni, chętnie uczestniczą w różnych imprezach, biorą udział w pracach społecznych.W Radzie Gminy Klucze reprezentuje Agnieszka Piękoś. Urząd sołtysa sprawuje Ewelina Grzegorek-Tamecka.