Nabór wniosków na przekazanie wapna nawozowego
wapno
29 maja 2023

Wójt Gminy Głogów ogłasza nabór wniosków na przekazanie wapna nawozowego  granulowanego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Głogów.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Głogów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, II piętro, pok. nr 225.

Wnioski należy złożyć w terminie do 14 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Gmina Głogów pozyskała darowiznę od KGHM Polska Miedź S.A. na zakup wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Głogów.

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i prawa majątkowego znajdującego się terytorium RP m.in. w drodze darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia nabycia darowizny, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 76 836 55 58.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00