Mikrogranty sportowe
MIKROGRANTY SPORTOWE
5 lipca 2023

Uwaga stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Głogów! Rozpoczął się nabór do nowego Programu Mikro Granty. Pierwsza tura składania wniosków zakończy się 14 lipca br. Nowa inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel wynosi 30 mln zł. Maksymalne wsparcie przewidziane na wydarzenie to 20 tys. zł, przy czym jedna organizacja może zyskać dotacje na nie więcej niż 5 zadań. To oznacza, że do końca listopada 2023 r. odbędzie się około 1500 wydarzeń w całej Polsce wspartych finansowaniem w ramach Mikro Grantów.

Główne cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zainteresowane kluby sportowe zapraszamy na stronę: https://www.mikrograntysportowe.pl/

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00