Konsultacje społeczne dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
6 listopada 2020

Wójt Gminy Głogów ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Głogów

Przedmiot konsultacji: Roczny program współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 06.11.2020 r.

Czas zakończenia konsultacji: 13.11.2020r.

Forma konsultacji: konsultacja pisemna

 

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza konsultacji do siedziby Urzędu Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów; parter, Biuro Obsługi Mieszkańca lub mailowo na adres: [email protected] w terminie do 13 listopada 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00