Konkurs na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”
15 października 2019

„Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019” to konkurs, którego celem jest docenienie ludzi i organizacji działających na rzecz rozwoju naszego regionu, własnych miejscowości,
w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców.
Do konkursu można zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne, które zrealizowały swoje inicjatywy na terenie działania Krainy Łęgów Odrzańskich lub bezpośrednio
przyczyniły się do realizacji inicjatyw, projektów, działań, których celem jest rozwój obszarów wiejskich i poprawa jakości życia mieszkańców w 2019 roku.
Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł.
Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100 zł.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 25 października 2019 osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
  3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

W załączniku Regulamin, Karta zgłoszeniowa, kryteria oceny oraz deklaracja poufności.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania również na stronie: https://www.lgdodra.pl/2019/10/inicjatywa-partnerstwa-2019-2/

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00