KOLONIE Z KURATORIUM OŚWIATY!!!!
gops
12 maja 2022

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

  1. objęte pieczą zastępczą
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci; samotnie wychowywane
  3. z zaburzeniami somatycznymi i zamieszkującymi w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych ( rodziny korzystające ze świadczeń rodzinnych ).

 

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, pokój 213, 214 i 211, w godzinach pracy Ośrodka, do dnia 17.05.2022 r. do godziny 11:00.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00