KLUB SENIOR+ W RUSZOWICACH
22 lipca 2021

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021 w ramach Modułu II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

Klub Senior+  w Ruszowicach działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.
Bieżąca działalność Klubu Senior+ w Ruszowicach jest finansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  na lata 2021-2025, edycja 2021 oraz środków własnych Gminy Głogów.

W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: Moduł II ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Ruszowicach  wynosi 60.681,12 zł. Kwota 21.360,00 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy Głogów.


Klub dysponuje 15 miejscami. Siedziba Klubu SENIOR+ w Ruszowicach znajduje się w przy ul. Tęczowej 55.

Klubu SENIOR+ w Ruszowicach  przeznaczony jest dla seniorów – osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, bez względu na płeć, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bez względu   na wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Głogów. Uczestnictwo w zajęciach Klubu SENIOR+ w Ruszowicach jest dobrowolne i bezpłatne.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy !
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2021 – 2025 oraz środków Gminy Głogów.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00