Jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji
10 stycznia 2024

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606) nakłada na podmioty pracujące z dziećmi tj. prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich- obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich do dnia 15 lutego 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich to cztery zasady, których przyjęcie sprawia, że dana organizacja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będące organizatorem działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, zobowiązane są zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

 

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Głogów i na rzecz jej małoletnich mieszkańców do zapoznania się z opracowaniem „Jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji” dostępnym na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę : https://standardy.fdds.pl.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00