Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy
4 maja 2021

Wójt Gminy Głogów informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych jest zobowiązany do zinwentaryzowania źródeł niskiej emisji na terenie gminy Głogów.

W związku z powyższym Gmina Głogów rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych w zakresie posiadanych źródeł ciepła.

Inwentaryzacja będzie prowadzona przez ankieterów, którzy wyposażeni będą w identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu. Ankieterzy odwiedzą wszystkie punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie celem dokonania spisu.

Każdy z mieszkańców może także samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i zostawić go w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Piaskowa 1, parter) lub dostarczyć do urzędu za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej,

– e-PUAP,

– bądź przesłać skan na adres email: [email protected].

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00