Informacja z otwarcia ofert
31 grudnia 2018
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Głogów”

wpłynęła 1 oferta tj. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica, która nie podlegała odrzuceniu,
a wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie dziękuję za złożenie oferty.
                            Kierownik GOPS Głogów
                                     Danuta Sadowska
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00