Informacja o zatwierdzonym sprawozdaniu Ministra Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów
2 marca 2023

Gmina Głogów przystąpiła do konkursu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Łączne dofinansowanie pozyskane na realizację zadania wyniosło 16 500,00 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 15 tabletów z etui.

W dniu 02.03.2023 r. Gmina Głogów otrzymała informacje o zatwierdzonym rozliczeniu dotacji przyznanej na podstawie art. 12f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie rzeczowym i finansowym.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00