Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
14 lutego 2024

25 marca – termin zgłoszenia wójtowi zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.

5 kwietnia – termin złożenia wójtowi wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego albo rezygnacja tylko z transportu powrotnego. Termin wycofania zgłoszenia albo rezygnacja z transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.

25 marca – termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 11 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

29 marca – termin złożenia wójtowi wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

5 kwietnia – termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

19 kwietnia – termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 2024 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania, tj. w dniu 21 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

23 lutego – 4 kwietnia – termin złożenia wójtowi wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2024 r., natomiast upływa w dniu 18 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00