Informacja o stypendium szkolnym
gops
19 sierpnia 2020

Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 od 1 do 15 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Piaskowa 1, II piętro pokój 214, będzie możliwość składania wniosku o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Do pobrania:

– wniosek o stypendium szkolne,

– zaświadczenie o dochodach za m-c sierpień 2020 r.

– oświadczenie dotyczące dochodu osób utrzymujące się ze świadczeń pomocy społecznej, zasiłku dla bezrobotnych lub nie mające żadnego dochodu za m-c sierpień 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00