Informacja Wójta Gminy Głogów o anulowaniu przetargu
16 sierpnia 2021

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Głogów informuje o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 15 września 2021 r. godz. 10.00, na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przedmościu przy ul. Długiej 76, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 250/4 o pow. 0,1110 ha, w obrębie 0009 Przedmoście, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest księga wieczysta Nr LE1G/25559/5.

 Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji sprzedaży nieruchomości.  Informacja została podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych: gminaglogow.pl oraz gminaglogow.bip.gov.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie oraz w prasie lokalnej.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00