INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZGŁASZANIE WNIOSKÓW PRZEZ ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH W ZWIĄZKU Z SUSZĄ
26 czerwca 2019

Wójt Gminy Głogów, informuje że w związku z wykazaniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach wystąpienia suszy na terenie gminy Głogów, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Wnioski przyjmowane są do dnia 5 lipca 2019 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Głogów 
ul. Piaskowa 1, pok. nr 222 (II piętro). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 lub 2 w dwóch egzemplarzach.Na dzień (26.06.2019) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Głogów wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, truskawek i krzewów owocowych. 

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 i 2 do wniosku (dane zawarte we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku złożonym do ARiMR o płatności                  w ramach wsparcia bezpośredniego w roku 2019). 

Szacowanie szkód u rolnika odbywa się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie, nie mogą być uznawane inne dowody.

Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
– kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2019,

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

– ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Głogów, pok. nr 222, II p.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00