III Sesja Rady Gminy Głogów
13 grudnia 2018

Wczoraj (12 grudnia) odbyła się III Sesja Rady Gminy Głogów.

 

 

Radni podczas sesji jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie: 

-Nadania nazw ulicy w miejscowości Ruszowice,
-Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Głogów,
-Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023”,
-Zmiany uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
– Wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

Dodatkowo radni mieli okazję wysłuchać sprawozdania Wójta oraz Przewodniczącego Rady z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Przypominamy, że ciągle pracujemy nad najlepszą jakością transmisji Sesji Rady Gminy Głogów na żywo. Niebawem dopracowana zostanie jakość dźwięku transmisji poprzez zakupienie i zainstalowanie mikrofonów.

Przypominamy, że sesje Rady Gminy Głogów można oglądać pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC4EZcdChrItJJQz3HK5gtmA/videos

 

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00