Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Granty PGR
16 lutego 2022

Informujemy, że wniosek Gminy Głogów złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” został zaakceptowany. Tym samym, Gmina Głogów przystąpiła do podpisania umowy grantowej.

W naborze prowadzonym przez Urząd Gminy Głogów w październiku 2021 r. uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swoich dzieci, złożyli 78 informacji wraz ze stosownymi załącznikami.

W ramach projektu w Gminie Głogów sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki:
20 szt. komputerów stacjonarnych, 55 szt. laptopów i 3 szt. tabletów na łączną kwotę 190.500,00 zł. Po podpisaniu umowy grantowej i otrzymaniu dofinansowania  Gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Urząd Gminy Głogów powiadomi każdego mieszkańca składającego oświadczenie o sposobie rozpatrzenia jego oświadczenia i realizacji projektu.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00