Granty na koncepcje inteligentnych wsi
kraina łęgów odrzańskich
8 sierpnia 2023

Trwa nabór grantobiorców na opracowanie koncepcji Smart Village, czyli inteligentnej wsi. Do końca sierpnia zainteresowane społeczności mogą złożyć do LGD KŁO wniosek o dotację na opracowanie tzw. koncepcji Smart Village, czyli koncepcji inteligentnej wsi.

 

Koncepcje SV to oddolne koncepcje rozwoju w skali mikro, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mając na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

 

   * poprawy jakości życia,

   * podniesienia jakości usług lokalnych

   * poprawy bezpieczeństwa,

   * poszanowania środowiska i klimatu

   * problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się

     społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy

     czy przepaści cyfrowej.

 

Grant  o wartości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

 

Szczegóły naboru znajdują się pod tym adresem <https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2023/nabor-1-2023-g-grant-smart-village-p-iv/

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00