GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”– EDYCJA 2023
31 października 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie  informuje, że Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zachęca opiekunów osób
z niepełnosprawnościami do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowe w Głogowie ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, do dnia 09 listopada 2022r.

Poniżej podajemy Państwu link do ogłoszonego programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00