Gmina Głogów zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż 25 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na szkło typu „dzwon”.
18 października 2021

Oferty w nieprzezroczystych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Piaskowa 1, 67-200 w Głogowie w pok. nr 319, w terminie do dnia 25.10.2021 r.  do godz. 14.00.  

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego, w pokoju nr 225, w dniu 25.10.2021 r. o godz. 14.15. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w ogłoszeniu.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00