Finansowy
27 sierpnia 2019

Barbara Urbanowicz –  Skarbnik Gminy Głogów, tel. 76 836-55-59

Alicja Gorajewska, tel. 76 836 55 65 (kasa, opłaty skarbowe, podatek VAT)

Agnieszka Bartuś – StanickaMieczysława Połatyńska, tel. 76 836 55 70 (wymiar podatku, kontrola podatkowa)

Urszula Kałużna,Karolina Tarnowska, tel. 76 836 55 71 (księgowość opłat  i windykacja należności, księgowość podatkowa)

Krystyna Kuliniec,  Julita Wałęga, tel. 76 836-55-72(księgowość i ewidencja środków trwałych, księgowość i płace)

Sylwia Teodoru, tel. 76 836-55-76 (księgowość budżetowa)