Zakończenie projektu „e-aktywni”
11 grudnia 2020

Gmina Głogów wraz z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości zakończyła  cykl szkoleń poprawiających umiejętności korzystania z internetu. Przeszkolonych zostało 109 osób w następujących tematach:

  1. Moje finanse i transakcje w sieci
  2. Mój biznes w sieci
  3. Rodzic w internecie 

Dzięki projektowi udało się zakupić 12 sztuk sprzętu komputerowego, który zostanie przekazany dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach!

Projekt realizowany jest dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na projekt „poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów” w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00