Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
5 lipca 2023

Uprzejmie prosimy rodziców/ opiekunów prawnych o składanie podań o zapewnienie dowozu bądź zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami w nowym roku szkolnym (w miarę możliwości) w terminie do końca miesiąca lipca ! Pomoże to zaplanować rodzaj i formy transportu w roku szkolnym 2023/2024.

Wójt Gminy Głogów przypomina, że rodzice/ opiekunowie prawni zamieszkujący teren naszej gminy są uprawnieni do otrzymywania zwrotu kosztów za dowóz dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej – w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym. Gmina ma także obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu ww. dzieci i uczniów w momencie niemożności dowozu do placówek przez rodziców/ opiekunów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 76 836 55 69 bądź osobiście w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, pok. 316.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00