DOSTĘPNA SZKOŁA DLA GMINY GŁOGÓW!
29 lipca 2021

Wniosek Gminy Głogów przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną w I  naborze projektu „Dostępna Szkoła”! Gmina Głogów otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.350.000,00 zł na poprawę dostępności szkół podstawowych w Przedmościu i Wilkowie!

Dzięki wsparciu jakie otrzymamy, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dzięki temu idea dostępności zostanie wprowadzona do naszych szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00