DOPŁATY DO CZYNSZU. DLA KOGO, OD KIEDY, ILE MOŻNA UZYSKAĆ?
12 stycznia 2021

Osoby, których dochody pogorszyły się wskutek koronawirusa SARS-CoV-2 czy choroby COVID-19, mogą otrzymać dopłatę do czynszu. Dopłaty ruszyły 5 stycznia 2021 r.,- wnioski  można składać do 31 marca 2021 r.

Dopłaty do czynszu są przyznawane wraz z dodatkiem mieszkaniowym. Mogą się o nie starać najemcy lub podnajemcy:

  • mieszkań prywatnych,
  • mieszkań TBS,
  • mieszkań komunalnych,
  • mieszkań spółdzielczych.

Żeby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją, że chce się uzyskać także dopłaty do czynszu. Należy spełniać wszystkie kryteria wymagane przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy (dochód miesięczny na osobę nieprzekraczający 1500 lub 2100 zł, kryterium metrażu itd.).

Dodatkowo wnioskodawca musi wykazać za pomocą dokumentów, że jego średni miesięczny dochód na osobę w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku był o co najmniej 25 % niższy niż dochód w roku 2019 (do sprawdzenia w PIT). Trzeba również udowodnić, że przed 14 marca 2020 r. było się najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego (nie musi to być ten sam lokal, co wynajmowany obecnie).

Dopłata do czynszu, finansowana z budżetu państwa (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia złożą do 31 marca 2021 r. – podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75% stawki czynszu, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana przez okres maksymalnie pół roku. Jeśli urząd stwierdzi, że nie zostały spełnione warunki uprawniające do otrzymania dopłat do czynszu, nadal może przyznać wnioskodawcy sam dodatek mieszkaniowy. Przypomnijmy, że w przypadku najemcy pieniądze będą wypłacane właścicielowi mieszkania lub innej osobie pobierającej opłaty za lokal.

Co ważne, można się starać o przyznanie dodatku z dopłatą także na pokrycie opłat za miniony okres, jednak nie wcześniejszy niż od 1 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, pod nr tel. 76 836 55 51.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00